Εκτύπωση

Όρια αγωνισμάτων για την εισαγωγή στις σχολές αστυνομίας και στρατού

17 Μάρτιος 2012. Αναρτημένο Φυσική αγωγή-Εκπαίδευση

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΣΣΕ/’Οπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ

ΣΜΥ/’Οπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ., ΣΣΑΣ,

ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ,

ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ

1.

Δρόμος 100μ.

16’’

17’’

2.

Δρόμος 1000μ.

4’ και 20’’

4’ και 30’’

3.

‘Αλμα σε ύψος με φόρα

1,05μ.

1,00μ.

4.

‘Αλμα σε μήκος με φόρα

3,60μ.

3,60μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7.275χλγ.)

Μέσος όρος ρίψης με το

δεξί και το αριστερό χέρι

4,50μ.

4,40μ.

6.

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ

2’ 

2’ 

FacebookTwitter

Ροή ειδήσεων

Η πιο γλυκιά σελίδα

SFbBox by afl odds

tip