Εκτύπωση

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball (Dynaso, Fit-dome, Bosu)

08 Ιούλιος 2012. Αναρτημένο Άσκήσεις

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ SEMI-BALL ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ Το ιερό οστό πάνω στο dome του semi-ball, τα πόδια κατακόρυφα κλειστά, το κεφάλι και ο κορμός έξω από το semi-ball και τα χέρια δεξιά αριστερά απ' το σώμα με παλάμες στο πάτωμα σε στήριξη κάτω από τους ώμους. [εικόνα 1, 2, 3]

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Εικόνα 1

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 2

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 3 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εκτελέστε κύκλους με τα πόδια τεντωμένα προς τη μία και μετά προς την άλλη κατεύθυνση. Άκρα πόδια παράλληλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 • Εκτελέστε κύκλους αναλόγως του επιπέδου εκγύμνασής σας
 •  POWERHOUSE μέσα και πάνω έτσι ώστε να μην κάνετε λόρδωση και «πετάγεται» η κοιλιά προς τα έξω. τους ώμους στα πλάγια και χαλαρούς και το στήθος ψηλά
 •  Επιμηκύνετε τα πόδια απ' την άρθρωση των ισχίων

LEG PULLS IN PARALLEL

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ Ξεκινήστε σε ύπτια θέση με τη λεκάνη πάνω στο dome του semi-ball με τα πόδια τεντωμένα σε θέση κάμψης ισχίου 90o. Πόδια κλειστά, πέλματα παράλληλα και χέρια δεξιά αριστερά απ' το σώμα με παλάμες στο πάτωμα σε στήριξη κάτω από τους ώμους [εικόνα 4, 5]

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 4

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 5

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εισπνεύστε και με την εκπνοή χαμηλώστε τα πόδια τόσο όσο σας επιτρέπει η δύναμη του ΡΗ σας. Εισπνέετε κι επαναφερθείτε στην αρχική θέση ελεγχόμενα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

• Διατηρήστε την ουδέτερη θέση της λεκάνης

• Χαμηλώστε τα πόδια τόσο όσο σας επιτρέπει η δύναμη του ΡΗ σας

ONE LEG TAP

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ Ξεκινήστε σε ύπτια θέση με τη λεκάνη πάνω στο dome του semi-ball, με τα πόδια λυγισμένα σε θέση κάμψης 90ο σε ισχία και γόνατα και τα χέρια σε στήριξη δεξιά αριστερά απ' το σώμα με παλάμες στο πάτωμα κάτω από τους ώμους. [εικόνα 6, 7, 8, 9]

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 6

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 7

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 8

Δυνατή κοιλία πάνω στο semiball

Eικόνα 9

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εισπνεύστε και κατά την εκπνοή κατεβάστε εναλλάξ τα πόδια (επαναφορά στην αρχική θέση και μετά το άλλο πόδι).

ΟΔΗΓΙΕΣ

FacebookTwitter

Ροή ειδήσεων

Η πιο γλυκιά σελίδα

SFbBox by afl odds

tip