Εκτύπωση

Το Νέο Λύκειο και η Φυσική Αγωγή

24 Φεβρουάριος 2012. Αναρτημένο Άρθρα για τη Φυσική Αγωγή


Το Νέο Λύκειο και η Φυσική ΑγωγήΜε την απόφαση 59609/Γ2/25-5-2012 που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ Β' 1213), καθορίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' τάξης του νέου Γενικού Λυκείου. Όπως ενδεικτικά αναφέρει, «η Α' τάξη Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας, συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (29) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας».

Μεταξύ των αλλαγών που εισήχθηκαν στην Α' Λυκείου εκτός από το μάθημα της ερευνητικής εργασίας οριστικοποιήθηκε η εφαρμογή δύο ωρών Φυσικής Αγωγής για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κάτι που θεωρείται θετικό βήμα και προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το επόμενο βήμα σχεδιασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε ότι θα είναι οι απαραίτητες αλλαγές και στις επόμενες τάξεις του Λυκείου, που πιθανόν να παρέχουν επιπλέον στοιχεία ερευνητικής μάθησης καθώς και επιμέρους τροποποιήσεις σε κάποια μαθήματα. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια για την βελτίωση της ύλης με το να γίνεται αμεσότερη στους μαθητές αλλά και ουσιαστικότερη καθώς και αποσύνδεση του Λυκείου και της πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια αυτής της «εξειδίκευσης», δηλαδή με το να επιλέγουν οι μαθητές κατευθύνσεις και κύκλους σπουδών προκειμένου να προετοιμάζονται για την πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και να αποκτούν βασικές γνώσεις, έχουν σχεδιαστεί οι λεγόμενες «Κατευθύνσεις» καθώς και τα μαθήματα «Γενικής Παιδείας».

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, εκτός από την κοινά αποδεκτή σπουδαιότητα που έχει για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, εντούτοις προς το παρόν δεν έχει ενταχθεί στα μαθήματα των κατευθύνσεων, μολονότι είναι Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο. Ως αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης, είναι μια ακόμα εξωσχολική και δαπανηρή υποχρέωση των μαθητών, που επιθυμούν να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές. Ενώ λοιπόν το Υπουργείο ζητάει και βαθμολογεί με σημαντικούς συντελεστές τα ειδικά μαθήματα, εντούτοις στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής που εξετάζεται Πανελλαδικά, δεν φροντίζει να παρέχει στους μαθητές του την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ως αποτέλεσμα αυτού, είναι να δημιουργείται ανομοιογένεια ανάμεσα στους μαθητές που έχουν τους πόρους ή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιο οργανωμένο αθλητικό κέντρο και σε αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα εξωσχολικό φροντιστήριο ή δεν έχουν στον τόπο τους το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Από την άλλη, τα μαθήματα που τίθενται προς εξέταση στους υποψήφιους για την Γυμναστική Ακαδημία ή τις Στρατιωτικές Σχολές αποτελούν βασικά μαθήματα σε όλα τα ΤΕΦΑΑ της χώρας, οπότε κάθε Καθηγητής Φυσικής Αγωγής θα μπορούσε να τα διδάξει εντός του σχολείου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ, ότι στον σχεδιασμό για τις επόμενες τάξεις του Λυκείου, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει η εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές των τάξεων που επιθυμούν να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της Φυσικής Αγωγής. Πιστεύω, ότι η εισαγωγή δύο (2) ωρών επιλογής Φυσικής Αγωγής στον κύκλο σπουδών κατεύθυνσης του Νέου Λυκείου, είναι απαραίτητη για την ισόνομη και ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών.

Μιχάλης Κατσικαδέλης, PhDc, ΠΕ11

FacebookTwitter

Ροή ειδήσεων

Η πιο γλυκιά σελίδα

SFbBox by afl odds

tip