Εκτύπωση

To "Nέο" Σχολείο" και η Φυσική Αγωγή

14 Φεβρουάριος 2012. Αναρτημένο Άρθρα για τη Φυσική Αγωγή

To Υπάρχει κάποιος σήμερα που δεν αναγνωρίζει την ανάγκη αναβάθμισης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (σωματική άσκηση, διατροφή, υγιεινή σώματος) και του ρόλου του εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολείο; Ναι. Αυτός που πιστεύει ότι η προτεραιότητα στη ποιότητα ζωής του νέου μαθητή περιορίζεται μόνον στους διαδραστικούς πίνακες στις νέες τεχνολογίες και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Οι πεποιθήσεις βέβαια του καθένα σχετικά με το τι ωφελεί ή όχι την φυσική και νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι θεμιτές. Όταν όμως αυτές αποτελούν βασική πολιτική της κάθε κυβέρνησης οι ευθύνες που της αναλογούν είναι τεράστιες μιας και τα αποτελέσματά αυτής διαχρονικά καταδεικνύουν, είτε την παρακμή είτε την πρόοδο ενός λαού. Και γνωρίζουμε καλά πως η παρακμή δεν είναι αποτέλεσμα του «εαυτού» της ή ένα απλό σύμπτωμα, αλλά αποτέλεσμα μιας χρόνιας αρρωστημένης νοοτροπίας και τρόπου ζωής ενός λαού. Είναι βασικά η νοοτροπία που έχει διεισδύσει και στον μικρόκοσμο της κοινωνίας μας. Συχνά ένας νέος άνθρωπος ο οποίος πριν την ώρα του μοιάζει ωχρός, και μαραμένος ακούει ότι αυτή του η εικόνα είναι αποτέλεσμα μιας, ή άλλης ασθένειας. Όμως η αλήθεια είναι ότι το ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτήν του την ασθένεια ήταν αποτέλεσμα της ήδη φθαρμένης ζωής του.

Η κυβέρνηση λοιπόν μας δείχνει ότι, ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας μας ο οποίος τοποθετείται και στα πλαίσια της εκπαίδευσης, δεν έχει ανάγκη να υιοθετεί προτάσεις, συμπεράσματα και προτροπές από την ευρωπαϊκή ένωση που αφορούν την υγεία του Έλληνα μαθητή δια μέσου ενός αναβαθμισμένου μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Αντιθέτως, παρατηρούμε όλον αυτόν τον καιρό να προωθούνται μέσω μιας διαφημιστικής καμπάνιας για το «Νέο Σχολείο» απόψεις που, ναι μεν είναι απαραίτητες για την πρόοδό μας (π.χ. νέες τεχνολογίες) δεν αποτελούν όμως σε καμία περίπτωση μόνες τους λύση για ποιότητα ζωής.

Με τη πρόοδο ή με την προσπάθεια για πρόοδο και εκσυγχρονισμό της κάθε κοινωνίας χρειάζεται ο άνθρωπος να διατηρεί αυτές τις αρχέγονες πρακτικές που διατηρούσαν τον εγκέφαλό του σε άριστη κατάσταση μέσω σταθερής φυσικής δραστηριότητας (κυνήγι, ψάρεμα, κολύμπι). Ο σημερινός άνθρωπος της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης σε μικρότερο βαθμό παραμένει εγκλωβισμένος στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του και αγχωμένος σε ένα τυχαίο γραφείο εργασίας ενός 4ου ορόφου.... Αδυνατεί να τρέξει εύκολα όταν θα χρειαστεί και τραυματίζεται με το παραμικρό, όταν μια κίνησή του θα είναι διαφορετική από τις συνηθισμένες....

Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού λοιπόν, και με αφορμή τη διαρκή αύξηση του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας, η επιτροπή πολιτισμού και υγείας του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου εξέδωσε το 2007 μια έκθεση με προτάσεις και συμπεράσματα σχετικά με τον ευεργετικό ρόλο της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση. (2007/20862007/2086(INI)

Είναι η συγκεκριμένη που καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσουν τρείς (3) εκπαιδευτικές ώρες του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα σχολεία. Αν και οι προτάσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα προς τα κράτη μέλη, εντούτοις η σοβαρότητα της διατύπωσης τους και το γεγονός και μόνον της προτροπής προς υιοθέτησης τους σημαίνει πολλά. Αξίζει να παραθέσω ορισμένες μόνον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150 και 152 της Συνθήκη ΕΚ,

....

έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη βελτίωση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού για τα παιδιά και τους νέους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (Rec(2003)6),

έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μία ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρονίων παθήσεων» (COM(2005)0637),

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα καταπολέμησης του καπνίσματος, ιδιαίτερα σε νέους εφηβικής ηλικίας,

.....

τονίζει ότι στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών μας κοινωνιών, ο αθλητισμός πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο που πρέπει να χρησιμοποιείται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, και ότι τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία και παράλληλα συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία·

επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των αρνητικών για την υγεία τάσεων όπως η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία και αναφέρεται στο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για την Υγεία, τα Τρόφιμα και τη Διατροφή (Νοέμβριος 2006)

καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν και, όπου είναι αναγκαίο, να πραγματοποιήσουν αλλαγές κατεύθυνσης της ΦΑ ως μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες των παιδιών·

καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη ΦΑ υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα ΦΑ την εβδομάδα ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο

υπογραμμίζει, μεταξύ των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αξιών του αθλητισμού, την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τα αποτελέσματα που έχει στην ενσωμάτωση και την ισότητα σε σχέση με την ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες

...

καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν την επίγνωση του σώματος και την ανάπτυξη της υγείας μέσω ενός υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωσης μεταξύ αθλητισμού και θεωρητικών μαθημάτων

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής- κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία... καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία

καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τους όρους συμμόρφωσης με τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων φυσικής αγωγής, έχοντας κατά νου ότι η τακτική άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη·

...

καλεί τα κράτη μέλη να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της

υπογραμμίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους να στραφούν στη συστηματική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό·

παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων κοριτσιών... το αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να έχουν ορισμένες απαιτήσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, καθώς και στη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη

Μια έκθεση λοιπόν που καταδεικνύει τον αθλητισμό και τη Φυσική αγωγή ως μέσο όχι μόνον για την καλή σωματική διάπλαση και για τη νοητική λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και ως διαχρονική λύση για μείωση δαπανών για τη δημόσια υγεία, ως μέσο για πολιτιστική ενσωμάτωση των μεταναστών και καταπολέμηση της ξενοφοβίας.

Στη χώρα μας, αντιθέτως αυτό που παρατηρείται (ιδίως τελευταία) είναι η διαρκής υποβάθμιση του ρόλου του καθηγητή Φυσικής αγωγής (αποκαλώντας τον τελευταία απλά «υπεράριθμό γυμναστή») και ο καταλογισμός της πλήρης ευθύνης του για τη σωματική κατηφόρα (παχυσαρκία) των μαθητών. Το μέγεθος της κατάντιας αυτής διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η υποβάθμιση αυτή φωλιάζει και στα μέσα ενημέρωσης όπου, είδαμε όλοι παρουσία της δεσπόζουσας αρχής της παιδείας μας ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής να «στήνεται στα δύο μέτρα» από δημοσιογράφους που φαίνεται (είναι μια και εξήγηση για το μένος) να απέχουν παντελώς από την συχνή άσκηση.

Η αποποίηση λοιπόν της ευθύνης που έχει το κράτος για τον διαρκή λήθαργο που έχει υποπέσει και οι άναρχες προτεραιότητες του προκειμένου να βρει τον δρόμο προς ένα καλύτερο «Νέο Σχολείο» και με «πρώτα τον μαθητή» σημαίνει ότι δεν έχει διδαχτεί τίποτε.

Αντώνης Κεραμιδάς

Καθηγητής Φυσικής Aγωγής Μ.Β.Α.,

www.etad.gr

Πηγή έκθεσης: http://www.europarl.europa.eu/

FacebookTwitter

Ροή ειδήσεων

Η πιο γλυκιά σελίδα

SFbBox by afl odds

tip