Εκτύπωση

Ασκήσεις με λάστιχα ΙΙ (συνέχεια)

20 Απρίλιος 2012. Αναρτημένο Ασκήσεις με λάστιχα ΙΙ

Άσκηση για δελτοειδής και τραπεζοειδής

Άσκηση για χέρια, πλάτη, ώμους και τρικέφαλους

Άσκηση για χέρια, πλάτη, ώμους 

www.fitness.com

FacebookTwitter